Födelsedagsfirande från en balkong

Vy från Peterson-Bergers Sommarhagen

Så tåga vi tillsamman bort
mellan Jämtlands gröna ängar
bort mellan nyland som prunka
fulla av bröllopsblomsters prakt.

Så skåda vi med gamman hän
emot berg i blåa fjärran
hän över sjöar, strömmar, skogar
jämt kring bygder på vakt.

Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
så firom dess fägring nu
med sång och stråkars spel.
Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt.
För slit och mödor av fröjd och sol
ett mått oss beskärt.

Jämtlandssången, Gammal jämtländsk brudlåt, Så tåga vi tillsamman
Text: Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)