Förskjuten tid

Under det senaste året har jag samlat på mig en mängd böcker; oftast begagnade och inköpta via Bokbörsen och just de begagnade, redan nyttjade böckerna ser jag som särskilt värdefulla, mer oemotståndliga. En annan människa har haft boken i sin hand, läst och begrundat; någon annan har varit här före mig. De flesta böckerna jag införskaffat detta år är av Lagerkvist men även andra jag kommit i kontakt med i Lagerkvists närhet. Visserligen ligger själva arbetet, uppsatsskrivandet på is sedan en tid tillbaka, men det har mer med andra saker att göra än själva intresset, vurmen för idéerna, studierna. Så, till saken: granne med årets nykomlingar hittar jag idag en gammal bekant från förr, bortglömd men inte saknad förrän just nu: Tid är makt, tid är pengar – tidsmedvetande, livshållning och samhälleligt tvång i historiskt och komparativt perspektiv. Finns det något lämpligare, mer lägligt alternativ att ta itu med igen? Jag tror inte det. Jag vill ju få ytterligare perspektiv på saker och ting och dessutom få möjligheten att återläsa, träna mitt minne. Lagerkvist får vänta ett slag till, men i sinom tid…

”Anders Johansen beskriver och analyserar olika aspekter av det moderna tidsbegreppet: tiden som linje, en homogen varaktighet som flyter jämnt och monotont och som låter sig mätas i timmar, minuter och sekunder. Alltså den klocktid som kan ses som en av de yttersta förutsättningarna för vår civilisation: för vetenskapens experiment, för de tekniska och ekonomiska kalkylerna, för synkroniseringen av de mänskliga handlingarna i ett samhälle med långt driven arbetsdelning.
Den moderna tidsformen – tiden som linje – sätter författaren i kontrast till två andra tidsformer: tiden som cirkel och tiden som punkt. Den cykliska tiden möter vi hos högkulturernas prästerskap och filosofer, den punktformade tiden i de stats- och klasslösa, s k primitiva samhällena. Dessa renodlade tidsformer ingår i en kulturell utvecklingsbana, inte som stadier som avlöser varandra, utan som sediment, som varandra överlagrade tidsformer. Vår egen tidsmiljö kommer så att framstå som en komplex sammansättning av linjen, cirkeln och punkten, tider som kombineras och strider mot varandra i konkreta sociala situationer och i individernas liv.”

(Ur baksidestexten)

//Åsa Smedberg Östling