Från arkivet: några tankar om demokrati

Minns nu hur länge sedan det var. Fördjupade studier i mänskliga rättigheter. När tankar om demokrati, yttrandefrihet och fredlig utveckling var mitt fokus. Demokratins utveckling genom tid och på olika plats:

Några tankar om demokrati och direktdemokrati