Handel och kommunikation

Det är alltid intressant att vända tillbaka till tider där språket, begreppen och orden kanske låter igenkännande för en nutida läsare, men rymmer avstånd i betydelse. Diskussionerna handlar måhända om samma slags (politiska) spörsmål som idag, men den tekniska utvecklingen har så att säga flyttat gränserna för frågornas innehåll. Eller gjort ordformen fylligare.

komm

//Åsa Smedberg Östling