Välkommen till min hemsida

Jag heter Åsa Smedberg Östling och har arbetat som utredare av framför allt utbildnings- och forskningsfrågor sedan slutet av 1990-talet (med ett par avbrott för studier) och har en gedigen erfarenhet av research, omvärldsbevakning och ett brett perspektiv på förändringsprocesser.

och forskningsfrågor sedan slutet av 1990-talet (med ett par avbrott för studier) och har en gedigen erfarenhet av research, omvärldsbevakning och ett brett perspektiv på förändringsprocesser.

Som anställd utredare verkade jag i Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier (AFS) vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet och sedan vid Institutet för studier av utbildning och forskning (SISTER), Stockholm. Då institutet lades ner efter tio års verksamhet startade jag egen firma år 2010. Mitt första uppdrag var i ett uppmärksammat projekt om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer (Delegationen för jämställdhet i högskolan). På LinkedIn finns mer detaljerad information om mina tidigare uppdrag, anställningar och utbildningar.

Jag har alltid velat förhålla teori till praktik och vice versa och har därför bedrivit studier i omgångar under lång tid. Grundbulten för mitt tänkande/handlande är ett lärande om människa och samhälle (institution, organisation), oavsett vilka ämnen jag fördjupat mig i och vilka (arbets)platser jag befunnit mig på. Mitt breda perspektiv på förändringsprocesser inkluderar såväl teoretiska som praktiska spörsmål.

Mina senaste studier bedrevs år 2015-2017 vid Teologiska Högskolan Stockholm (THS) och jag har en fullgjord masterutbildning i mänskliga rättigheter (med uppsatsen Litteratur om diktatur – Pär Lagerkvists Bödeln och Fredrik Bööks Hitlers Tyskland maj 1933). Under tidigt 2000-tal ägnade jag mig åt skönlitterärt skrivande på Nordens Författarskola Biskops Arnö. Jag har även en fil kand i religion (inriktning etik) och litteraturvetenskap från 1998, Linköpings universitet (med uppsatsen Lycksalighetens rike: Ellen Key om livet, samhället och människan) samt en gymnasielärarexamen i samhällskunskap och religionsvetenskap, Umeå universitet.

granskare.se med blogg är tänkt att fungera som en konkret plats för manifestationer, reflektioner, speglingar från mitt granskande öga.