Välkommen!

Det är jag som är Åsa Smedberg Östling.

Åsa Smedberg Östling

Jag har egen firma sedan 2010 och tar uppdrag som utredare, researcher, språkgranskare, korrekturläsare och skribent. Jag har arbetat som utredare av högre utbildning och forskning sedan slutet av nittiotalet (med ett par avbrott); först i AFS, Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier vid Linköpings universitet och sedan vid SISTER, Institutet för studier av utbildning och forskning, Stockholm. Då SISTER lades ner efter tio års verksamhet bestämde jag mig för att fortsätta på egen hand och startade alltså min firma. Första uppdraget var i ett uppmärksammat projekt under Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Utbildningsmässigt sett har jag vandrat mellan olika områden, även när det gäller geografisk hemvist; från naturvetenskapligt gymnasium i Farsta och litteraturvetenskap vid Stockholms universitet; vidare till tyska språket och så en gymnasielärarexamen (med huvudämne samhällskunskap) vid Umeå universitet; en fil kand i religion inriktning etik (med uppsatsen Lycksalighetens rike: Ellen Key om livet, samhället och människan) vid Linköpings universitet och därefter fördjupade skrivarstudier på Nordens Författarskola Biskops Arnö. Efter ett par års heltidsstudier vid Teologiska Högskolan Stockholm (THS) har jag nu äntligen fullgjort en masterutbildning i mänskliga rättigheter (med uppsatsen Litteratur om diktatur – Pär Lagerkvists Bödeln och Fredrik Bööks Hitlers Tyskland maj 1933).

Besök min profil på LinkedIn så får du detaljerad information om uppdrag, anställningar och utbildningar.

granskare.se med blogg är tänkt att fungera som en konkret plats för manifestationer, reflektioner, speglingar från mitt granskande öga.