månadsarkiv: november 2016

Kort rapport från ett skrivbord

Jag är mitt i nu. Alla röster som samlas inom mig leder jag ner i text, fångar dem i tid och rum, här, ner i vita papper. Snart bildar de mening, inbyggda tillsammans, helt olika slags röster leder jag, min väg, min uppsats, mitt skri i världen.

Lyssnar på Cohens You Want it Darker, samma spår om och om igen. En röst – rymmer allt.

Jag är mitt i, nu.