månadsarkiv: augusti 2015

dagens dikt

 

oceanens sång

som ung lockades jag av mytbildningen

strålglansen i hjältens öga och glorian kring ängelns hår

fruktan och Hai ku-diktningens vedermödor kom långt senare

med tunga regnmoln och vågor från Fukushima