Det demokratiska uppdraget

Samtal generationer emellan, för att hålla minnena levande.

Kaj och jag i Sandlersalen ABF, 9 december 2023