Publikationer

Stortvättens land, Sköndalsbladet nr 2 2016

Vårdande ekar, Sköndalsbladet nr 4 2015

Nu behövs en långsiktig skolplanering, Sköndalsbladet nr 2 2015

Smedberg Östling & Östling:  Sonfjället – en vandringssaga, Svenska Fjällklubbens tidskrift Fjället nr 3 2013

Sandström & Smedberg Östling: Utvärdering av Krisberedskapsmyndighetens, KBM:s temautlysning Informationssäkerhet 2007, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSB 2013, ej offentligt publ)

Sandström, Wold, Jordansson, Ohlsson & Smedberg: Hans Excellens – om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer, Delegationen för jämställdhet i högskolan (2010)

Deiaco, Ljunggren, Smedberg & Anaya Carlsson: ”Jakten på ett nytt Google” – om kommersialisering av forskning och entreprenörskap vid nordiska lärosäten, SISTER (2009) Finns info här och här.

Scheffer, Smedberg & Melin: Utvärdering av SSF:s satsning på National Network i Neuroscience, SISTER (2007)

Deiaco, Schilling & Smedberg: Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag. En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet, SISTER (2006)

Smedberg & Melin: Utvärdering av SSF:s satsning på Senior Individual Grants, SISTER (2006)

Deiaco, Lagergren & Smedberg: Utvärdering av programmet för Allmänna energisystemstudier, SISTER (2005)

Landström & Smedberg: ”Universitetets självbild” i Sandström red, Forskningspolitisk inblick (1999)

Landström, Sandström, Smedberg & Tisell: Tectonics that Change the Landscape of Research Funding (1998)