”En simmande mörk gestalt”

 

Om en förhistorisk målning
på en klippa i Sahara:
en simmande mörk gestalt
i en gammal flod som är ung.

Utan vapen och strategi,
varken i vila eller språng
och skild från sin egen skugga:
den glider på strömmens botten.

Han slogs för att göra sig fri
ur en slumrande grön bild,
för att äntligen nå till stranden
och bli ett med sin egen skugga.

(ur Tomas Tranströmers Den halvfärdiga himlen, 1962)

 

Och så en gripande vacker minnesruna; försoningens tröst strax intill