Kvinnan före kvinnodagen

Victoria Benedictsson, vilket människoöde! Hon föddes 6 mars 1850 och dog för egen hand år 1888. Olycklig, obesvarad kärlek sägs det och måhända var det just den antändande orsaken, men jag tror att mycket elände och hopplöshet ska samlas innan en människa väljer att ta sitt liv. Men nu var det ju årsdagen av hennes födelse jag firar: Hurra för Victoria, länge leve hennes tankar!

Det finns en massa fantastiskt kunskapsberikande material av och om henne på nätet så fortsätt ta del av Victoria Benedictsson på den officiella hemsidan och Litteraturbanken eller varför inte läsa en fin och rätt så sorglig text om henne som den frihetslängtande kvinnan i tidens bojor?

Själv läste jag just sista kapitlet i hennes roman Pengar (under pseudonymen Ernst Ahlgren)

vb1                 vb2

och blir varse det kvinnorättsliga samröret med väninnan Ellen Key; det är nästan så jag hör deras samtal med varandra, om hur moraliskt fel det är med ett giftermål som inte grundar sig i äkta kärlek, att ett äktenskap för pengars skull är att likställa med prostitution – de här frågorna drev Ellen Key vidare och läs gärna mer om hennes förslag på en ny äktenskapslag (år 1908) i min uppsats Lycksalighetens rike. Jag misstänker att Ellen Keys sakliga och övertygande argumentation i frågan delvis bottnar i Victoria Benedictssons äktenskapssituation och tragiska livsutgång.

//Åsa