Vandringssaga från Sonfjället

Publicerad i Svenska Fjällklubbens tidskrift Fjället nr 3 2013